ทดสอบการคำนวณแมทชิ่ง 5 GEN

ค่าคอมอ่อน/แข็งลูกทีมรวม
ค่าคอมมิชชั่น
GEN 1 20%


GEN 2 10%


GEN 3 10%

GEN 4 5%

GEN 4 5%


 รวมทั้งสิ้น