ทดสอบการคำนวณ สายอ่อน สายแข็ง

ยอด PV รวมสายอ่อนค่าคอมมิชชั่น
PV สายอ่อน 40%

 รวมทั้งสิ้น