ทดสอบการคำนวณค่าแนะนำ 7 ชั้น

จำนวนคนยอด PV  ต่อ คนค่าคอมมิชชั่น
ชั้นที่1 80%


ชั้นที่2 20%ชั้นที่3 10%


ชั้นที่4 5%


ชั้นที่5 5%


ชั้นที่6 5%


ชั้นที่7 5%


  รวมทั้งสิ้น