ทดสอบการคำนวณค่าแนะนำ 7 ชั้น

จำนวนคนยอด PV  ต่อ คนค่าคอมมิชชั่น
ชั้นที่1 80%


ชั้นที่2 20%ชั้นที่3 10%


ชั้นที่4 5%


ชั้นที่5 5%


ชั้นที่6 5%


ชั้นที่7 5%


  รวมทั้งสิ้น
ทดสอบการคำนวณ สายอ่อน สายแข็ง

ยอด PV รวมสายอ่อนค่าคอมมิชชั่น
PV สายอ่อน 40%

 รวมทั้งสิ้น
ทดสอบการคำนวณแมทชิ่ง 5 GEN

ค่าคอมอ่อน/แข็งลูกทีมรวม
ค่าคอมมิชชั่น
GEN 1 20%


GEN 2 10%


GEN 3 10%

GEN 4 5%

GEN 4 5%


 รวมทั้งสิ้น 
รายได้รวม
 รวมทั้งสิ้น