คุณนรา พัฒนพิมพ์
กรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท

บริษัท แซฟ888 ของเราได้พัฒนาระบบจัดการด้วยมืออาชีพ ให้ง่ายต่อการเข้าถึง
และเข้าใจ พร้อมทั้งสำนักงานออฟฟิศที่ทันสมัย สะดวกสบาย เพื่อรองรับ
การเติบโตของสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริหารจัดการระบบ
สต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วแม่นยำ ตามความต้องการ
ของสมาชิกและลูกค้าทุกๆท่าน

เพราะ รapp888 ดำเนินธุรกิจด้วยสโลแกนที่ว่า
"จริงใจ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้"
ครับ